Про моніторинг епідемічної ситуації та організацію лабораторних досліджень стану довкілля за 1 квартал 2022року в порівнянні з 1 кварталом 2021р.

Про моніторинг епідемічної ситуації та організацію лабораторних досліджень

стану довкілля за 1 квартал 2022року  в порівнянні з 1 кварталом 2021р.

 

 

Згідно річного Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів Державної установи «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на 2022 рік та «Плану моніторингових відвідувань (візитів), досліджень об'єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення області на 1 квартал 2022р.»,  в області, фахівці ДУ «Сумський ОЦКРХМОЗ» проводили роботу із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Надана контрольна щоквартальна планова інформація узагальнена та проаналізована.

 

В області за 1 кв. 2022р. та за аналогічний період 2021р. не було зареєстровано групових спалахів інфекційних захворювань.

 

За звітний період 1 кв. 2022р. фахівцями ДУ «Сумський ОЦКРХМОЗ» лабораторно обстежено 792 об’єктів проти 1329 об’єктів за аналогічний період минулого року, з них:

101 об’єкт централізованого водопостачання (в 1 кв. 2021р.-178 об’єкти);

47 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) (в 1 кв. 2021р. - 105 об’єкт);

53 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОНЗ) (в 1 кв. 2021р. - 144 об’єкта);

141 лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я (ЛПЗ) (в 1 кв. 2021р. - 204 об’єктів);

262 харчових об’єктів (об’єкти харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі), в т.ч. 2 молокозаводи (в 1 кв. 2021 р.-354 об’єкта);

10 об’єктів підприємств сільського господарства (в 1 кв. 2021р. - 11 об’єктів);

46 об’єктів промислових підприємств (в 1 кв. 2021р. - 56 об’єктів);

129 інші об’єкти (в 1 кв. 2021р. - 275 об’єктів);

 

Всього за 1 квартал 2022р. з навколишнього природного середовища життєдіяльності людини було доставлено та досліджено по моніторингу і спецрахунку 94898 проб (в .т.ч. ковідні) на бактеріологічні, санітарно-хімічні та радіологічні показники (за 1 кв. 2021р. - 82 806 проб), з них не відповідали СН – 45270 проб (в т.ч. ковідні) або 47,7%. За аналогічний період 2021р.  не відповідали СН 21 239 проба або 25,7%.

Проведено всього 3259 вимірів  по фізичним та радіологічним  факторам, із яких 47 вимірів не відповідали СН.

 

За мікробіологічними показниками було доставлено та досліджено по моніторингу і спецрахунку 85669 проб (+ ковідні), з них не відповідали СН 44387 проби (+ ковідні) або 51,8%.

За 1 кв. 2021р. за мікробіологічними показниками було доставлено та досліджено 72 237 проб (+ ковідні), з них не відповідали СН 19 483 проби (+ ковідні) або 26,97%.

В розрізі об’єктів контролю:

  • питної води (централізоване водопостачання) доставлено та досліджено - 1282 проби, з них не відповідали СН – 12 проб або 0,9%. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 1451 проби, із яких 45 проб не відповідали СН (3,1%).
  • питної води (нецентралізоване водопостачання)138 проб, з них не відповідали СН – 7 проб (5,1%).  За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 180 проб не відповідали СН 31 проба 22,5%.
  • річкової води водойм ІІ категорії, у т.ч. у зонах  рекреації та пляжі) – 10 проб, всі відповідали СН;
  • ґрунту8 проб, з них не відповідали СН 1 проба; За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 24 проб не відповідали СН 1 проба 4,2%.
  • у т.ч. ґрунту в житловій забудові (зоні) -0;
  • харчових продуктів863 проби, з них не відповідали СН – 28 проб (3,3%).  За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 1353 проб не відповідали СН 31 проба 22,5%
  • інших83368 проб, ( в т.ч. ковідні), з них не відповідали СН – 44339 проб (53,2%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 69213 проб не відповідали СН 19373 проба 28,0%.

 

За санітарно-хімічними показниками в 1 кв. 2022р. досліджено 9088 проб проти 10 386 проб аналогічного періоду минулого року та проведено вимірів з навколишнього природного середовища життєдіяльності людини, з них не відповідали СН 883 проб (9,7%). За 1 кв. 2021р. не відповідали СН 1819 проби (17,5%).

В розрізі об’єктів контролю:

Питної води (централізоване водопостачання) - доставлено та досліджено - 692 проби, з них не відповідали СН – 133 проб або 19,2%. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 695 проби, із яких 176 проб не відповідали СН (25,3%).

Питної води (нецентралізоване водопостачання) - доставлено та досліджено - 22 проби, з них не відповідали СН – 12 проб або 54,6%. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 139 проби, із яких 84 проб не відповідали СН (60,4%).

з них за вмістом нітратів (нецентралізоване  водопостачання) - доставлено та досліджено - 20 проби, з них не відповідали СН – 5 проб або 25%. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 136 проби, із яких 59 проб не відповідали СН (43,4%).

Річкової води водойм ІІ категорії, у т.ч. у зонах рекреації та пляжів - доставлено та досліджено - 5 проб, всі відповідали СН. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 7 проб, всі відповідали СН.

Ґрунту пляжів - доставлено та досліджено - 12 проб, всі відповідали СН. За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 7 проб, всі відповідали СН.

Атмосферного повітря населених пунктів - доставлено та досліджено - 420 проб, з них 3 проби не відповідали СН (0,7%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 570 проб, не відповідали СН – 1 проба (0,2%).

Повітря закритих приміщень - доставлено та досліджено - 608 проб, з них 8 проб не відповідали СН (1,0%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 988 проб, не відповідали СН –377 проб (38,2%).

Харчових продуктів приміщень - доставлено та досліджено - 543 проб, з них 11 проб не відповідали СН (2,0%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 774 проб, не відповідали СН – 8 проб (1,0%).

Інших - доставлено та досліджено - 5966 проб, з них 497 проб не відповідали СН (8,3%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 7206 проб, не відповідали СН – 1173 проби (16,3%).

Виміри на досліджених робочих місцях по фізфакторам (освітленість, шум, вібрація, ЕМП, мікроклімат тощо) – проведено 820 вимірів, з них не відповідали СН – 47 вимірів (5,7%). За 1 кв. 2021р. доставлено та досліджено 238 вимірів, не відповідали СН – 63 виміри (26,5%).

 

Радіологічна безпека в області за 1 кв. 2022р. здійснювалась контролем радіологічних показників у 141 досліджених  пробах (проти 183 проб за 1 кв. 2021р.) з навколишнього середовища. Перевищень у досліджених пробах не виявлено.

В розрізі об’єктів контролю:

м’яса та м’ясопродуктів – 10 проб проти 15 проб в 1 кв. 2021р.

риби та рибопродуктів – 3 проби проти 4 проб в 1 кв. 2021р.

молока та молокопродуктів – 2 проби проти 6 проб в 1 кв. 2021р.

овочів – 24 проби проти 18 проб в 1 кв. 2021р.

хліб та хлібопродукти – 19 проби проти 25 проб в 1 кв. 2021р.

питної води (централізоване водопостачання) – 4 проби проти 10 проб в 1 кв. 2021р.

будівельних матеріалів – 8 проб проти 13 проб в 1 кв. 2021р.

ґрунту – 2 проби.

інших – 69 проби проти 90 проб в 1 кв. 2021р.

Проведено 2439 радіологічних вимірювань проти 2420 радіологічних вимірювань в 1 кв. 2021р.  Перевищень не виявлено.