Про стан професійної захворюваності на промислових та сільськогосподарських об’єктах Сумської області за І півріччя 2017р

Завідуючим міськрайвідділами та районними лабораторними відділеннями

ДУ „Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України”

 

 

Про стан професійної захворюваності

на промислових та сільськогосподарських

об’єктах Сумської області за І півріччя 2017р.

в порівнянні з І півріччям2015-2016р.р.

 

В Сумській області, станом на 01.07.2017р., (за даними управління Держпраці у Сумській області: ф. №363/0 «Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)»), - загальна кількість зареєстрованих випадків хронічних професійних захворювань в І півріччі 2017р. склала 23  випадки проти 11 випадків та 68 випадків за І півріччя 2016р. - 2015р. відповідно.

За І півріччя 2017р. відмічається збільшення кількості випадків профзахворювань на -47,8% в порівнянні з аналогічним  періодом 2016р.

За статевою ознакою. Питома вага професійної захворюваності серед чоловіків склала – 86,9% або 20 випадків (проти 81,8% та  73,5% за І півріччя 2016р. і 2015р. відповідно).

Серед жінок за звітний період зареєстровано 3 випадки (13,0%) професійної захворюваності (проти 18,2% в І півріччі2016р. та 26,5% за І півріччя2015р.).

 

Найбільша кількість випадків профзахворювань в І півріччі 2017р. відмічається у віковій групі «50-59 р». – 12 випадків (52,1%), проти 7 випадків (63,6%) та 44 випадків (64,7%) в І півріччі 2016- 2015р. відповідно.

У віковій групі «60р. і старше» кількістьзареєстрованих випадків ПЗ склала 3 випадки (13,0%) проти 2 випадків (18,2%)та 14,7% випадків в І півріччі 2016р.- 2015р. відповідно.

У віковій групі «40-49р.» зареєстровано 4 випадки ПЗ (17,4%). В І півріччі 2016р. ПЗ не реєструвалась, а за І півріччя 2015р. зареєстровано 17,6%.

У віковій групі «30-39р.» зареєстровано 4 випадки ПЗ (17,4%) проти 1 випадку (9,1%) в 2016 р. та  2 випадки (2,9%) в 2015р.

 

По територіальному признаку професійна захворюваність  за звітний період зареєстрована тільки в м. Суми – 23 випадки (100%). За І півріччя 2016р. зареєстровано в м. Суми -10 випадків (90,9%) і 1 випадок (9,1%) у Сумському р-ні; в 2015р зареєстровано тільки в м. Суми – 68 випадків (100%)  профзахворювань.

 

Серед галузей промисловості за І півріччя 2017-2015р.р., професійна захворюваність розподілилась наступним чином:

 

Галузі

І півріччя 2017р.

І півріччя 2016р.

І півріччя 2015р.

 

Випадки

Питома вага, %

Випадки

Питома вага, %

Випадки

Питома вага, %

Всього:

23

100

11

100

68

100

Машбуд

23

100

9

81,8

67

98,5

Хімічна

 

 

1

9,1

 

 

Нафтогазодобувна

 

 

 

 

 

 

Медична

 

 

1

9,1

 

 

Інші

 

 

 

 

1

1,5

 

 За звітний період професійна захворюваність зареєстрована тільки в галузі машинобудування  - 23 випадки (100%); в І півріччі  2016р. в галузі машинобудування зареєстровано  9 випадків (81,8 %), проти  67 випадків або 98,5% в І півріччі 2015р.

 

По підприємствам  за І півріччя 2017р. найбільша кількість професійної захворюваності зареєстровано на ПАТ „Сумському МВО”  - 18 випадків (78,3%) проти 5 випадків (45,5%)  та 56 випадків (82,4%) в І півріччі 2016р. та 2015р. відповідно.

На ПАТ „Сумський завод Насосенергомаш” зареєстровано 2 випадки (8,7%) професійної захворюваності, проти  4 випадків (36,4%) та 5 випадків (7,4%) за І півріччя 2016-2015р.р. відповідно.

На Сумському ПАТ „Центролит” професійні захворювання реєструвалися тільки в 1 півріччі 2015р. 2 випадки (2,9%).

На ДП завод УБ і ВТ зареєстровано 2 випадки (8,7%)  та 4 випадки (5,9%) в І півріччі 2015р.

Також за звітний період зареєстровано 1 випадок на ТОВ «Енмаліт» м. Суми,  проти зареєстрованого 1 випадку ПЗ  в І півріччі 2016р. на ПАТ «Сумихімпром» та в Сумському обласному протитуберкульозному диспансері, в 2015р. –1 випадок на ДП "Сумська біологічна фабрика".

 

У розрізі цехів та професій промислових підприємств ПЗ розподілилася наступним чином:

 

ПАТ «СМВО ім. М.В. Фрунзе»-18 випадків:

  • 5 випадків ПЗ зареєстровано в цеху №1;
  • по 2 випадки ПЗ в цехах № 8, № 14, № 24;
  • по 1 випадку ПЗ зареєстровано в цехах №16, № 26, № 410 та в інш.

 

 

ПАТ «Сумський з-д Насосенергомаш» - 4 випадки:

  • в механоскладальних цехах №1 і № 5  - по 1 випадку ПЗ;

 

ДП завод УБ і ВТ:

  • по 2 випадки ПЗ в цехах № 4, № 31;

 

ТОВ «Енмаліт» - 1 випадок ПЗ.

 

По професіям працівників підприємств профзахворюванність розподілилась наступним чином:

 

  • обрубник та котельник  – по 6 випадку ПЗ;
  • машиніст крану, формувальник – по 3 випадки ПЗ;
  • майстер, газорізальник, фрезерувальник, коваль, контролер – по 1 випадку ПЗ.

 

 

Стаж роботи в шкідливих умовах працімає прямий вплив на розвиток профзахворювань:

Роки

Стаж роботи в умовах дії ШНВФ, роки

Всього,

0-4

5-9

10-14

15-19

20-25

25р і більше

Вип.

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

Вип..

Питома вага, %

І півріччя 2017р.

23

100

-

-

4

17,4

2

8,7

8

34,8

1

4,3

8

34,8

І півріччя 2016р.

11

100

 

 

2

22,2

2

22,2

1

11,1

 

 

4

44,4

І півріччя 2015р.

68

100,0

2

2,9

4

5,9

10

14,7

11

16,2

11

16,2

30

44,1

 

 

Тривалий стаж роботи в умовах підвищених рівнів та концентрацій шкідливих та небезпечних виробничих факторів визначає і найбільшу кількість профзахворювань.

За 1 півріччя 2017р. та 2016р.  у стажевих групах «0-4 років» профзахворювання не реєструвалися. В 2015р.р. зареєстровано 2 випадки профпатології.

У стажевих групах «5-9 років» зареєстровано за 1 півріччя 2017р. – 4 випадки, за 1 півріччя 2016р. - 2 випадки, а  в 2015р. зареєстровано 4 випадки профпатології.

 За звітний період кількість випадків ПЗ у стажевих групах «10-14 років»  склала  2 випадки (8,7%), у 2016р.- також 2 випадки (22,2%),  в 2015р. зареєстровано 10 випадків (14,7%).

У стажевих групах «15-19 років»  за 1 півріччя 2017 р. зареєстровано  8 випадків (34,8%), а  за аналогічні періоди 2016-2015р.р. – 1 (11,1%)- 11 (16,2%) випадків відповідно. 

У стажевій групі «20-25 років» зареєстровано 1 випадок (4,3%), в 1 півріччі 2016р. в даній групі профзахворювання не реєструвалися. В 2015р. зареєстровано-11 випадків (16,2%).

У стажевих групах «25 років і більше» профзахворюваність становила 8 випадків, в 1 півріччі 2016р. -2015р. – 4 і 30 випадків відповідно.

 

В структурі професійної захворюваності за 1 півріччя 2017-2015р.р. виділяються наступні нозологічні форми:

- Захворювання органів дихання від дії шкідливих хімічних речовин та пилу –20 випадків (86,9%) ПЗ проти 7 випадків (63,6%) в 1 півріччі 2016р. та  51 випадок (75,0%) в 1 півріччі 2015р. ;

з них:

 Пилові бронхіти  - 20 випадків або (86,9%) в 1 півріччі 2017р., проти 6 випадків або 85,7% в 1 півріччі 2016р. (в  1 півріччі 2016-2015.р. – 6 та 50 випадків відповідно);

Пневмоконіози – не реєструвалися в звітному періоді та в 1 півріччі 2016р., однак, в 1 півріччі 2015р. - 1 випадок (2,0%);

Туберкульоз –  не реєструвався в звітному періоді; по  1 випадку зареєстровано в 1 півріччі 2016р.-2015р.;

Нейросенсорна туговухістьвід дії підвищених рівнів шуму  - 2 випадки (8,7%) проти 2 випадків (18,2%) та 15 випадків (22,1%) за 1 півріччя 2016р- 2015р. відповідно.

Захворювання кістково-м’язових органів - 1 випадок (9,1%) за 1 півріччя 2016р.

Онкозахворювання правої легені- 1 випадок (9,1%) за 1 півріччя 2016р.

Катаракта обох очей1 випадок ПЗ в 1 півріччі 2017р

 

Головними обставинами в розвитку профзахворювань відмічаються: тривала робота в шкідливих умовах праці, недосконалість технологічних процесів, недосконалість засобів індивідуального захисту, робота без використання ЗІЗ, недосконалість робочих міць.

По видам та формам професійні захворювання. За  1 півріччя 2017-2015р.р. 100% реєструвалися тільки хронічні профзахворювання.

Виявлення осіб з професійною патологією  за 1 півріччя  2017р. становило при зверненні -14 випадків (60,9%), при проф. медоглядах – 9 (39,1%), за  1 півріччя 2016р.  становило: при зверненні 10 випадків (90,9%); при проф.. медоглядах – 1 випадок (9,1%). В 1 півріччі 2015.р. головним чином становило: при зверненні за медичною допомогою - 100%.

Важкість захворювання. за  1 півріччя 2017-2015р.р. зареєстровано 100% випадків з втратою працездатності.

 Працездатність. За звітний період  відсутні дані у 23 випадках ПЗ. В 1 півріччі 2016р. у працюючих осіб кількість випадків профзахворювання склала 8 (80,0%) проти 32 випадків (47,1%) за аналогічний період 2015р.; відсутні дані - у 2 випадках проти  36 випадках за аналогічний період 2015р.

 

 

 

В.о. директора                                                                        В.П. Збаражський

 

 

 Вик. Гордієнко С.Г. 77 51 30

Самсоненко Н.І. 77 51 30

03.08.2017