Інфекційний контроль за туберкульозом – гарантія захисту медичних працівників

Інфекційний контроль за туберкульозом – гарантія захисту медичних працівників.

 

Одним з напрямків роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби є контроль дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних, в т.ч. в протитуберкульозних, закладах щодо попередження внутрішньо-лікарняного інфікування мікобактеріями туберкульозу медичного персоналу та пацієнтів та недопущення розповсюдження збудника туберкульозу за межі закладів.

Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів, особливо протитуберкульозних закладів, являються однією із груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз.

З метою недопущення внутрішньо лікарняного та професійного інфікування в лікувально-профілактичних та протитуберкульозних закладах, в Україні був розроблений та запроваджений «Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», затверджений наказом МОЗ України від 18.09.2010 року №684.

Заходи профілактики туберкульозу з урахуванням даного стандарту як в Україні, так і в області  передбачені Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії захворюванню на туберкульоз 2012-2016 роки, затвердженою Законом України від 16 жовтня 2012 року №5451-VІ.

Серед основних вимог Стандарту – зонування приміщень відповідно до зон ризику інфікування (від високого до незначного), приведення матеріально-технічної бази  протитуберкульозних закладів у відповідність до нормативних вимог, закупівля достатньої кількість дезінфекційних засобів широкого спектру, бактерицидних ультрафіолетових випромінювачів закритого типу, що можуть працювати в присутності людей без шкоди їх здоров’ю, спеціальних засобів захисту органів дихання медичного персоналу (зокрема респіраторів з хепа-фільтрами).

В умовах обмеженого фінансування цих заходів на жаль в ЛПЗ області не забезпечене стовідсоткове дотримання цих вимог, проте шляхом проведення різного ступеню обсягів ремонтів та перепланувань протитуберкульозних закладів вдалося певною мірою розмежувати потоки хворих залежно від ступеню їх епідеміологічної небезпеки, ізолювати медичний персонал від хворих шляхом виведення постів медичних сестер, побутових приміщень для персоналу в зони низького ризику.

Інфекційний контроль за туберкульозом – гарантія захисту медичних працівників

Запровадження зазначених заходів позитивно позначилося на показниках захворюваності туберкульозом медичних працівників, в т. ч. протитуберкульозних закладів.

Якщо в попередні роки серед медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів загального профілю щороку реєструвалося по декілька випадків захворювань, з яких 7-45% становили медичні працівники протитуберкульозних закладів, то з 2011 року з впровадженням принципів Стандарту інфекційного контролю, визначилася тенденція до зниження захворюваності туберкульозом працівників протитуберкульозних закладів. Багаторічна динаміка захворюваності в абсолютних значеннях представлена на діаграмі.

 

Зокрема з 8 випадків туберкульозу, зареєстрованих серед медиків області в 2013 році, не зареєстровано жодного випадку серед медичного персоналу протитуберкульозних закладів. Це є прямим свідченням ефективності Стандарту інфекційного контролю, що потребує подальших кроків по його втіленню в практику діяльності лікувально-профілактичних закладів області.