Доповідь Черенкова В.М

Доповідь 
заступника начальника Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області Черенкова В.М.
на підсумковій колегії Держсанепідслужби за 2013 рік

Шановні члени колегії!  Шановні колеги!

Пріоритетними напрямками діяльності Держсанепідслужби у Сумській області у минулому році було завершення організаційних заходів щодо оптимізації її роботи після реформи, під час якої в стані ліквідації знаходилося 20 санепідустанов. Відбулося скорочення кадрового потенціалу служби на 53% або на 537 осіб. На базі санепідустанов створене Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області та його відокремлені структурні підрозділи, а також Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» з відокремленими структурними підрозділами в кожному з районів області.
Сумською обласною державною адміністрацією разом з керівниками Держсанепідслужби велика увага приділялась працевлаштуванню людей, які підлягли скороченню.
Робота Головного управління Держсанепідслужби області у 2013 році здійснювалася за планом основних організаційних заходів, згідно якого першочерговими завданнями була реалізація заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контроль дотримання вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями всіх форм власності. З цією метою проведена значна організаційна робота. 
Згідно річного плану Держсанепідслужби найбільш актуальні питання організації роботи, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення області розглянуті на колегіях Держсанепідслужби та оперативних нарадах при начальнику Головного управління та заступниках. Протягом року проводилась робота по вдосконаленню державного соціально-гігієнічного моніторингу за станом питного водозабезпечення населення, оптимізації літнього відпочинку населення, тощо. Вдосконалювалася робота з питань інформаційного забезпечення. В установлені Держсанепідслужбою України терміни здійснювався контроль за виконанням директивних документів, всі інформації були надані вчасно. Проведеними плановими перевірками роботи Глухівського міськрайонного та Сумського міжрайонного управлінь Головного управління Держсанепідслужби  по основним напрямкам діяльності, надана практична допомога.
Постійно удосконалюється діяльність Головного управління Держсанепідслужби області з питань щодо підготовки дозвільних документів. Фахівці управління приймають активну участь у роботі Центрів надання адміністративних послуг, через які здійснюється прийом заяв та видача дозвільних документів у терміни, передбачені чинним законодавством. На кожний  дозвільний документ розроблені технологічні картки. Заяв і скарг на порушення регламенту процедури протягом року не надходило. За видачу документів дозвільного характеру Держсанепідслужбою Сумської області у  2013 році зараховано до Державного бюджету більше 270 тисяч гривень.
Згідно з річним Планом було передбачено провести перевірки 1403 об’єктів нагляду, з них проведено 1156 (82,39%).
Одночасно здійснено 3259 позапланові перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства.
В структурі позапланових заходів державного нагляду провідну питому вагу посідають перевірки у складі комісій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також виконані за заявами суб’єктів господарювання та зверненнями громадян, за епідемічними показниками та за дорученнями органів прокуратури.
Порушення санітарного законодавства встановлено на 474 об’єктах нагляду, що становить 17,7% від загальної кількості обстежених об’єктів.  
За фактом виявлених порушень санітарного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 539 посадових осіб. До окружного адміністративного суду спрямовано 2 справи про призупинення діяльності суб’єктів господарювання, по одній з них винесено рішення про призупинення діяльності фізичної особи підприємця.
На адресу керівників підприємств, установ та організацій щодо усунення виявлених порушень санітарного законодавства при планових перевірках направлено 672 приписи та розпоряджень, при позапланових–179.
Діяльність  служби  по напрямку роботи з гігієни харчування була спрямована на попередження виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань,  а також на зниження ризиків для здоров’я людини, які пов’язані з забрудненням харчових  продуктів.
В минулому році  з 5126 харчових об’єктів, за якими здійснювався державний санітарно-епідеміологічний нагляд з періодичністю, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.11р №1405 та врахуванням вимог Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 23.02.12р. щодо проведення планових заходів. Таким чином, за звітній рік обстежено 473, що склало 9% від загальної кількості.  Кількість планових перевірок складає 27% від загальної кількості. Відсоток обстежень харчових об’єктів з застосуванням лабораторних і інструментальних методів досліджень склав 48%.
Найкраще охоплені перевірками харчові об’єкти в Конотопському районі – 88, з них планових – 34%, всі перевірки виконані з застосуванням лабораторних і інструментальних методів дослідження.
При здійсненні держсанепіднагляду за харчовими об’єктами порушення санітарного законодавства виявлено в 69 об’єктах, до порушників застосовані заходи адміністративного впливу. Постанови про застосування запобіжно-адміністративних заходів на харчових об’єктах застосовані лише в м. Шостка.
У 2013 році на показники епідеміологічної безпеки досліджено близько 10 тис зразків харчових продуктів, питома вага зразків, що не відповідали вимогам, склав 1,7 %( в 2012році – 2,1 %, в 2011 – 3,2 % ). Показники якості та безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів.
На контролі установ Держсанепідслужби області в минулому році знаходилось 2824 дитячих та підліткових закладів, з них планово  обстежено 91,2%. Всього проведено 3038 перевірок.
Під час перевірок в 288 обстежень були виявлені порушенням санітарного законодавства, що склало 9,5% від загальної кількості. Найбільше порушень санітарного законодавства виявлено в закладах Конотопського – 18% (у 51 обстеженні із 288), С.-Будського – 31% (у 17 із 55), Глухівського -16% (у 31 із 196) районів.
Стовідсотково обстежені дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні школи.
Стан водопостачання та каналізування дитячих дошкільних  та навчальних  закладів області. 
Питанню підготовки оздоровчої кампанії дітей в області приділялася особлива увага. За ініціативою Держсанепідслужби стан підготовки оздоровчих закладів до нового сезону неодноразово розглядався на колегіях облдержадміністрації, на державних та обласних відео селекторних нарадах, колегіях Держсанепідслужби, на спільній нараді з обласною радою профспілок та власниками і директорами закладів. Спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та обласною радою профспілок проведений семінар для медичних працівників з прийняттям заліку та видачею відповідних посвідчень на право можливості працювати в оздоровчому закладі.
Протягом літньої оздоровчої кампанії функціонувало 1067 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Всі оздоровчі заклади розпочали роботу вчасно за погодженням з установами Держсанепідслужби області, для них були  визначені постачальники продуктів харчування і продовольчої сировини.
За звітний період фахівцями Держсанепідслужби області проведено 1359 перевірок дитячих оздоровчих закладів з питань дотримання вимог санітарного законодавства, в ході 58 перевірок були виявлені порушення  за рахунок відсутності документів, що підтверджують якість та безпечність харчових продуктів, неякісне миття посуду, неякісне прибирання харчоблоку, порушення правил зберігання швидкопсувних харчових продуктів, тощо. Завдяки налагодженій співпраці фахівців Держсанепідслужби та органів виконавчої влади ускладнень епідемічної ситуації під час оздоровлення не зареєстровано.
В області налічується 456 джерел централізованого водопостачання та близько 13 тис. шахтних колодязів громадського користування.
Централізованим водопостачанням в області охоплено 60% населення, з них міського 97%, а сільського лише 34%. У зв’язку з цим, значна частина населення окремих районів користується водою громадських або індивідуальних шахтних колодязів, в тому числі, 12,5% загально - освітніх шкіл, 8,5% дитячих дошкільних закладів, від 30 до 50%  в різних районах сільських лікувально-профілактичних закладів.
Дорученням голови облдержадміністрації  від 10.06.13р.№ II визначені заходи щодо поліпшення стану питного водозабезпечення області,які повинні знаходитися на постійному контролі Держсанепідслужби.
Разом з органами місцевого самоврядування Держсанепідслужбою проводиться значна робота по вдосконаленню системи збору, видалення та утилізації твердих побутових відходів, а також утриманню територій населених міст в належному санітарному стані.
На контролі санепідустанов області з розділу гігієна праці знаходяться 1687 об’єктів нагляду, в тому числі, 1508 промислових об’єктів, з них до об’єктів високого ступеню ризику віднесені 235 об’єктів. За минулий рік. було заплановано провести 190 перевірок дотримання санітарного законодавства, в тому числі, на 151 об’єкті високого ступеню ризику.
Найбільш активно цю роботу провели фахівці Конотопського, Охтирського, Шосткинського, Лебединського міськрайонних та Сумського міського управління.
Профілактичним медичним оглядам підлягало понад 23 тис. працюючих, з них жінок – 6,6 тис. Охоплено – 20,389 тис. осіб, з них жінок – 5,581, що склало 87,9 % від запланованого, серед жінок цей відсоток складає 84,5 %. Кількість виявлених профзахворювань сягнула 43 випадків, з них жінок – 4 особи. Всі випадки підтверджені. Проведення медоглядів за обсягом здійснено на високому рівні.
В минулому році проведено  332 токсикологічних досліджень зразків полімерних та синтетичних матеріалів, в т.ч.  іграшок та друкованої продукції - 54, косметичних засобів та товарів побутової хімії 37. Перевищень граничнодопустимих рівнів не виявлено.
На сьогоднішній день в Україні використовується близько 2,2 тис. пестицидних препаратів дозволених до застосування за результатами державних випробувань. Близько 120 найменувань сучасних агрохімікатів використовується на території Сумської області. Фактів використання препаратів з вичерпаним терміном державної реєстрації або заборонених, непридатних та необізнаних пестицидів в звітному році не зафіксовано.
Станом на січень 2014 рік на обліку Держсанепідслужби Сумської області знаходиться 881 об'єкт, що є джерелом електромагнітного випромінювання в навколишнє середовище. Протягом 2013 року установами Держсанепідслужби у Сумській області проведено 9 позапланових перевірок, з них 4 - за зверненнями громадян на порушення суб'єктами господарювання на РТО санітарного законодавства та 5 - за заявою суб'єкта господарювання. Рівні ЕМП на об'єктах нагляду відповідали вимогам державних санітарних норм. Головним управлінням Держсанепідслужби у Сумській області у 2013 році було розглянуто та погоджено 328 санітарних паспортів, складених лабораторією ЕМП та інших фізичних факторів ДУ “Сумський ОЛЦ ДСЕСУ”.
У 2013 р. на території  Сумській області знаходяться 266 об’єктів, в тому числі: на промислових підприємствах 50; в лікувально-профілактичних закладах -202; в науково-дослідних та учбових закладах - 14 радіологічних об’єктів. 77% радіологічних об’єктів в минулому році обстежені з  проведенням дозиметричного контролю. Виконано 5854 вимірювання. Перевищень потужності еквівалентної дози гама-випромінювання, бета та альфа забруднення не знайдено. Зовнішнє опромінення персоналу на робочих місцях не перевищувало ліміт дози згідно «Норм радіаційної безпеки (НРБУ-97) ДГН 6.6.1.-6.5.001-98.
За звітний рік проведено перепаспортизацію рентгенологічних установок та джерел іонізуючого випромінення:  в лікувально-профілактичних закладах - 11; 9 радіологічних об’єктів; 36 рентгенологічних кабінетів ЛПЗ.
Аварій, пов’язаних з порушенням вимог радіаційної безпеки згідно НРБУ-97 та «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» ДСП6.177-2005.09.02, на території області не зафіксовано.
Останні нормативно - правові акти передбачають вдосконалення державної системи моніторингу довкілля, підвищення ефективності її функціонування, вдосконалення нормативно - правового забезпечення ведення спостережень та здійснення контролю за станом об’єктів навколишнього природного середовища, тощо.
В структурі проведення державного моніторингу Держсанепідслужба України посідає провідне місце з питань забезпечення контролю за якістю питної води, організацією безпечного відпочинку населення, в тому числі, і дітей в літній період року на відкритих водоймах, стану забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих хімічних речовин за рахунок стаціонарних джерел промислових підприємств та автотранспорту.
Незважаючи на значні фінансові та інші труднощі, які виникли під час реформування Держсанепідслужби, в минулому році вдалося забезпечити стабільну санітарно - епідеміологічну ситуацію в області.

Дякую за увагу!