Медичні огляди працівників закладів освіти.

Медичні огляди працівників закладів освіти.

 

Завданням кожного працівника закладу освіти є проходження обов'язкового медичного огляду  перед початком навчального року. А проконтролювати це має керівник закладу.

 Проведення медоглядів регламентує  перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено постановою КМУ від 23.05.2001 № 559, постанова КМУ від 10.05.2022 р. № 577 «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити  безпосередню небезпеку для особи або оточуючих».

Профілактичні медичні огляди поділяють на:

- попередній медичний огляд  — проводиться під час прийняття на роботу з метою визначення вихідного стану здоров'я працівника та виявлення професійних захворювань, що виникали на попередній роботі;

- періодичні огляди — протягом трудової діяльності, з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних захворювань, забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я. Їх проводять переважно один раз на рік.

- позачергові – або огляди на вимогу, тобто при погіршенні стану здоров'я за ініціативою працівника, керівника чи на вимогу контрольних органів. Їх проводять також у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства; у разі погіршення епідемічної ситуації.

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, а також  Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».  Якщо говорити про заклад освіти, то сюди входять:  керівники, їх заступники , педагогічні працівники , медичний персонал, працівники харчоблоків , спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду .

Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медичних оглядів.

У разі приймання на роботу (або допуску до роботи) працівників, які не пройшли профілактичних медичних оглядів, а також порушення термінів їх проходження роботодавець несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

Державна Установа  «Сумський обласний  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» має змогу проведення профілактичного обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій,  на носійство золотистого стафілококу,  паразитологічні дослідження та інше. Довідки за телефоном 25-05-13.