Завідувач лабораторії:

Радіологічна лабораторія відділу дослідження фізичних та хімічних факторів входить до складу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України»

 

Радіологічна лабораторія

відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

 

Завідувач лабораторії: 

Телефон: (0542) 250-534

 

Радіологічна лабораторія відділу дослідження фізичних та хімічних факторів входить до складу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України» (далі – Центр).

Радіологічна лабораторія (як підрозділ Випробувальної лабораторії Центру) має атестат акредитації  Національного агентства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017(ISO/IEC 17025:2017 IDT)  за  № 20627 з терміном дії до 10 січня 2024  року та свідоцтво про атестацію Державного підприємства „Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” № РУ-0116/18 з терміном дії до 04.04.2023 року.

Крім того, лабораторія має свiдоцтво ДСНС України на право виконання робiт з радiологiчних дослiджень  в  зонi впливу аварiї на Чорнобильськiй АЕС.

 

Радіологічна лабораторія здійснює:

1.Визначення радіаційної ситуації при роботах з джерелами іонізуючого випромінювання.

2.Погодження підприємствам, установам, де використовуються джерела іонізуючого випромінювання,  Інструкцій з  радіаційної  безпеки, Аварійних планів, Інструкцій з дій персоналу у випадку радіаційних   аварій,  Положення  про  роботу  служби  радіаційної безпеки підприємства (відповідальну за радіаційний контроль  особу), контрольних рівнів опромінення та інших документів відповідно до вимог п. 9.5.3  “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України” ДСП 6.177-2005-09-02, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 року № 54.

3. Вимірювання гамма, бета, альфа, нейтронного та рентгенівського випромінювання:

- при добуванні корисних копалин і мінеральної сировини в  наземних умовах (кар'єри, нафторозробка);
- при переробці корисних  копалин   та   мінеральної   сировини   з підвищеним  
вмістом природних радіонуклідів (нафти, газу);

- на промислових підприємствах та в установах, які використовують в своїй роботі джерела іонізуючого випромінювання (робочі місця);

- в рентгенівських кабінетах лікувально-профілактичних закладів і в приватнихстоматологічних кабінетах (рентгенівське випромінювання на робочих місцях та суміжних приміщеннях, дослідження повітря рентгенкабінетів на вміст токсичних хімічних речовин та забруднення поверхонь свинцем);

- при радіаційному контролі брухту чорних та кольорових металів за вимогами “Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом” ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9. 001-02;

- при радіаційному контролі території земельних ділянок, які відводяться під будівництво об’єктів, побудованих або реконструйованих будинків і споруд різного призначення з постійним перебуванням людей при введенні їх до експлуатації на підставі статті 15 Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” № 15/98-ВР від 14.01.1998 року;

- на території населених пунктів, на території Вашого проживання, роботи, відпочинку(гамма-фон);

- при атестації робочих місцьза умовами праці з джерелами іонізуючих випромінювань на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

 4. Обстеження  житлових приміщень, офісів на вміст радону-222, особливо які розміщені в одноповерхових  будівлях,  підвалах, напівпідвалах  і  перших  поверхах  багатоповерхових будинків.

 
   

5. Дослідження на відповідність ГН 6.6.1.1-130.2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і Sr90 в продуктах харчування та питній воді» продуктів харчування: м’ясо та м’ясна продукція; молоко та молокопродукти; риба та продукти її переробки; яйця птиці; овочі, фрукти, ягоди; мед та продукти бджільництва; зерно, борошно-круп’яні та хлібобулочні вироби; грибів та лісових ягід, лікарських трав та зборів, т.ч. вирощених на радіаційно-забруднених територіях;продуктів дитячого харчування; напоїв (мінеральні води, безалкогольні, алкогольні).

  1. Випробування питної води згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»,  ГН 6.6.1.1-130.2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і Sr90 в продуктах харчування та питній воді», ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»: артезіанські свердловини, колодязі, каптажі.
 
   

 

7. Дослідження на вміст природних радіонуклідів згідно ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»:

- будівельних матеріалів: пісок, глина, щебінь, цегла, мармур, граніт, сухі будівельні суміші, бетон, вироби з бетону, вапно, цемент, покрівельні та ізоляційні матеріали, тощо;

- мінеральних добрив та сировини для їх виготовлення;

- посуду із порцеляни, фаянсу, скла, глини;

- мінеральних барвників та глазурі.

8. Дослідження на відповідністьГН 6.6.1-120-2005 „Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини” деревини та виробів з неї.

9. Радіаційний моніторинг вмісту штучних та природних радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища: атмосферне повітря, опади з атмосфери, вода відкритих водоймищ, ґрунту.

10.Обстеження внутрішнього опромінення організму людини за рахунок штучного радіонукліду цезію-137.

11.Розслідування радіаційних аварій, випадків перебування ДІВ у незаконному обігу згідно „Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 року № 813, та надає висновки щодо можливого опромінення населення.

 

12.Навчання на робочому місці фахівців різних відомств методам дозиметричного та радіометричного контролю.