Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області інформує щодо епідемічної ситуації з інфекційної захворюваності в області за 6 місяців 2015 року

Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області інформує щодо епідемічної ситуації з інфекційної захворюваності в області за 6 місяців 2015 року.

 

 На підставі  даних  державної статистичної звітності (форма №1) за 6 місяців 2015 року епідемічну ситуацію в цілому по області можна характеризувати як  відносно стабільну.

Хоча у квітні в результаті спалаху харчової токсикоінфекції стафілококової етіології, що виник у двох дошкільних закладах м. Конотопа, постраждало 110 осіб, 109 з яких  діти.  В результаті проведено спеціалістами Держсанепідслужби області епідеміологічного розслідування встановлено, що причиною спалаху стали грубі порушення технології приготування страв, недотримання поточності посування сирої та готової продукції, що призвело до вторинного бактеріального забруднення готових страв за наявності джерел інфекції серед персоналу закладів.  Підтвердженням походження спалаху став і лабораторно виділений ідентичний патогенний стафілокок від захворілих дітей, персоналу харчоблоку та з окремих харчових продуктів.

Загальна кількість випадків інфекційних захворювань з урахуванням грипу та ГРВІ зросла по області на 14,22% або на 13474 випадків за рахунок грипу та ГРВІ, які посідають провідне місце в структурі загальної інфекційної захворюваності і на їх долю припадає 96,3% від усієї інфекційної захворюваності.  Епідеміологічний моніторинг за станом захворюваності на грип та ГРВІ, що здійснювався протягом всього епідсезону 2014-2015 років показав, що рівні захворюваності на грип та ГРВІ характеризувалися тією ж динамікою епідемічного процесу, що і в цілому  в Україні, мали відповідні тенденції до незначного зростання та зниження показника захворюваності, однак відповідали  рівням для цього періоду і жодного звітного тижня показники по області не перевищили порогових значень.

 Відповідно до щорічних сезонних коливань, намітилася тенденція до зростання загальної захворюваності населення області на кишкові інфекції, хоча вона нижча відповідного періоду минулого року. Так, всього кишковими бактеріальними та вірусними інфекціями  захворіло 864 особи проти 1066 за відповідний період минулого року.  

В поточному році випадків шигельозів  по області не зареєстровано (за 6 міс. 2014 року – 7 випадків).

 Захворюваність на інші сальмонельозні інфекції – на рівні минулого року, зареєстровано 74 проти 75 випадків, показники відповідно становлять 6,74 та 6,77 на 100 тис. нас.  Проте, особливе зростання захворюваності на сальмонельози відбулося у:

-        у 7 разів у м. Ромни ( показник на 100 тис. 17,14, що у 2,5 разів вище за обласний); загалом по  місту та району зареєстровано 12 випадків;

-        у 7 разів - у Лебединському районі (19,07 – 2,8 рази вище обласного), в сумі по місту та району зареєстровано 7 випадків.  У С.-Будському районі показник на рівні минулорічного (29,65 на 100 тис. нас.), однак він найвищий по області і перевищив обласний у 4,3 рази. По м. Суми захворюваність нижча минулорічної, однак зареєстровано 18 випадків і показник на рівні обласного. 

  Показники захворюваності сальмонельозами зросли та перевищують у 1,5 рази середньостатистичний по області у Кролевецькому  (10,30 на 100 тис. нас.), Лебединському (9,83), Роменському  районах (10,75 - у 2,2 рази вище обласного)

Питома вага ГКІ з встановленим збудником склала 47 % (371 випадок), з невстановленими 53% (419 випадків).  Значне зростання кількості випадків ГКІ  з нерозшифрованими збудниками зареєстровано в м. Шостка (у 6 разів), м. Конотоп (у 3,3 рази) та м Суми – на 6%, а також у меншій мірі у Білопільському, В.-Писарівському, Лебединському районах. 

 Діти в структурі захворілих кишковими інфекціями складають близько 69%.

За оперативними даними епідеміологічного аналізу щотижня в області реєструється в середньому до 50 випадків гострих кишкових інфекцій. В результаті проведених епідеміологічних розслідувань встановлено, що питома вага ГКІ, виникнення яких спричинене харчовими факторами передачі, становить  понад 42%, невстановленими факторами - до 30%, побутові чинники – близько 6%, порушення умов приготування страв вдома – понад 22%.

Захворюваність на крапельні інфекції, у т.ч. керованими засобами імунопрофілактики - на рівні спорадичної, хоча з окремих нозологій  зросла та викликає стурбованість.

Так, зокрема за звітний період захворюваність на кашлюк зросла по області майже у 7 разів становить 2,46 випадків проти 0,36 на 100 тис. всього населення області. У наростаючому підсумку зареєстровано 27 випадків захворювання проти 4 – в минулому році. Кашлюк  реєструється в мм.. Суми та Шостка (по 10 випадків), в С.-Будському, В.-Писарівському та Шосткинському районах (по 2 випадки), в Недригайлівському районі (1 випадок).  Всі  захворілі - діти, показник серед дитячого населення перевищує відповідний серед всього у 6 разів і  становить 15,82 (в минулому році – 2.33). Переважна кількість захворілих (у сумі 22 випадки або 81%) реєструється у  вікових групах від 0 до 1 року та 1-4 роки відповідно 12 та 10 випадків. Це діти, які протягом перших двох років життя не отримали щеплень або не повністю щеплені проти кашлюку через недостатню кількість відповідної вакцини. Питома вага дітей повністю щеплених  згідно календаря до 1 року становить по області лише 13,8%, старше року – 36,7%. Показники  захворюваності на 100 тисяч населення серед дітей цих вікових груп становлять 119,3 та 24,54 і відповідно у 7,5 та 1,6 рази перевищують показник серед всього дитячого населення та у 48,5 та 10 разів серед всього населення області.

Особливе зростання відбулося у мм.. Суми та Шостка, де відповідні показники захворюваності 3, 69 та 12,83 у 10 разів перевищують минулорічні та у 1,5 і 5,2 разів - середньообласний.   По 2 випадки зареєстровано у   В Писарівському, С.Будському та Шосткинському  районах і 1 – у Недригайлівському, тоді як за відповідний період минулого року – захворілих не було.

 На кір  в області захворіло 3 проти 2 осіб – у 2014 році, показники становлять відповідно 0,59 та 0,27 на 100 тис. нас. Показник захворюваності серед дітей склав 0,59 на 100 тисяч дитячого  населення. Випадки захворювання зареєстровано в м Суми ( 2 або 0.74 на 100 тис. нас.) та у Ямпільському районі ( 1 або 4,09 на 100 тис. нас.). Разом з тим низький рівень охоплення щепленнями проти кору (в 1 рік – 35,8, старше 2 років – 27,8, 6 років – 22,2%, старше 7 років – 10,6%) створює передумови для ускладнення епідемічної ситуації, що потребує особливої уваги з метою  недопущення епідемічних ускладнень  передусім в організованих колективах. 

Захворюваність на краснуху знизилась у 4,5 рази. Всього зареєстровано 4 випадки або 0,36 на 100 тис. нас., всі серед дитячого населення. До епідемічного процесу залучені м Суми та 3 сільських райони (Краснопільський, Недригайлівський та Путивльський), де зареєстровано  по 1 випадку захворювання).

Епідемічного паротиту по області зареєстровано 3 випадки  (по одному -  в Тростянецькому, Буринському районах та м. Шостка) проти 8 – в минулому році, середньообласні показники  відповідно становлять 0,27 та 0,72 на 100 тис нас.

Захворюваність інфекційним мононуклеозом фактично на рівні минулорічної, зареєстровано 52 випадків проти 59 -  в 2014 році, показники на 100 тис. нас склали 4,74 проти 5,33.   Поодинокі випадки реєструються у 8 районах та 5 містах, найбільша кількість захворілих у мм. Суми ( 21), Шостка (9), Буринському (5) районі.

На 2 випадки більше зареєстровано менінгококової інфекції (захворілих 4, в т.ч. 3 – діти), показники склали відповідно 0,36 на 100 тисяч серед всього населення та 1,76 - серед дитячого. Зареєстровано 2 випадки у м. Суми та по 1 – у м. Шостка та Білопільському районі.

В області, як і в Україні в цілому, протягом декількох останніх років відбувається зростання захворюваності на вірусні гепатити - як гострі, так і хронічні. За звітний період ситуація аналогічна. Всього зареєстровано 260 випадків захворювань (проти 195 – у минулому році), з яких 43 – гострі форми, 212 - хронічні, решта 5 – поєднання різних форм (міксти) та не розшифровані. Значне зростання відбулося у:

-        Роменському районі – показник  становить 50,16, що у 17 разів вище за минулорічний районний та у 2.1 рази середньообласний);

-        Конотопському  – показник становить 33,47 випадків на 100 тис. нас., що у 10 разів перевищує минулорічний районний показник та 1.4 рази середньообласний).

Високі показники, які перевищують обласний, зареєстровані також у Буринському, Конотопському, Кролевецькому районах та містах  Суми, Конотоп, Ромни, Охтирка.

Гострі гепатити за різновидом збудника розподілилися наступним чином: - гострий вірусний гепатит А – 12, ГВГВ – 26, ГВГС-5 випадків.

Кількість випадків гострого вірусного гепатиту А (ГВГА)  по області збільшилася у 3 рази. В поточному році зареєстровано 12 випадків, що на 8 більше, ніж у 2014 році. Серед дитячого контингенту як минулого року, так і в поточному зареєстровано по 1 випадку ГВГА.

 Захворюваність зареєстрована у 3 районах та 2 містах.  Зростання показників відбулося у 2-5 разів.

Кількість випадків гострого гепатиту В (ГВГВ) зросла на 8 випадків (з 18 до 26), показник становить 2,37 проти відповідного минулорічного 1,62. Серед дитячого контингенту як у 2014, так і в 2015 році ГВГВ не реєструвався. Випадки захворювання з відповідним зростанням їх кількості, зареєстровані у 5 районах та 5 містах обласного підпорядкування, крім м. Конотоп, де зареєстровано 3 випадки як і минулого року.

 Гострого вірусного гепатиту С зареєстровано на 1 випадок менше, ніж минулого року (5 або  0,46 на 100 тис. нас. проти 6): по 1 випадку в Краснопільському, Лебединському, Путивльському, Сумському та Ямпільському  районах.

 Показник захворюваності на хронічні гепатити зріс на 28,3% і становить 19,41 випадок на 100 тис. населення проти 14.99 – у 2014 році. Захворюваність хронічними гепатитами реєструється у всіх містах і районах області, з особливо високим рівнем зростання порівняно з минулим роком та середньо обласним рівнем у м. Ромни (39,18), Конотопському районі ( 33,47), Буринському районі та м. Конотоп (31,2).

 Серед хронічних гепатитів першість займає хронічний вірусний гепатит С, якого зареєстровано 175 проти 134 – в минулому році, показник зріс на 30%  і становить 15,95 на 100 тис. нас. Хронічного вірусного гепатиту В зареєстровано 37 випадків  проти 32 -  минулого року, показники відповідно склали – 3,37 та 2,89 на 100 тис. нас.  Перевищення показників відбулося у 11 районах та 6 містах, особливо високі показники захворюваності, які перевищують минулорічні та середньообласні в Конотопському і Кролевецькому районах та м. Конотоп, мм. Суми та Ромни.

Кількість хронічного вірусного гепатиту В 37 випадків, що майже на минулорічному рівні. Випадки зареєстровані в 8 районах та 5 містах  в основному зі зростанням показників.

Ситуація щодо захворюваності населення області на туберкульоз залишається несприятливою. Показник  активного туберкульозу, у т.ч. органів дихання, зріс  у 1,2 рази і становить відповідно 32,0 та 30,5 випадків на 100 тис. населення.  Перевищення минулорічних та обласних показників зареєстровано в 11 районах області. Найвищі  рівні захворюваності  зареєстровані в  С.-Будському (відповідно 118,6 та 106,8), Ямпільському (обидва 45,0), Роменському та Глухівському  (обидва по 42,0,), Сумському (40,0 та 35,2) районах.  Перевищення показника деструктивного туберкульозу відбулося у 1.4 рази і становить 7,6 випадків захворювання  на 100 тисяч населення. Зросла питома вага деструктивних форм 1.2 рази порівняно з минулим роком і становить 27,4% з числа вперше виявлених.  Перевищено обласний показник у 8 районах та м. Суми. Найбільше деструктивних форм зареєстровано в Путивльському (55,6), Краснопільському (50%), Лебединському (42,9%), м. Суми (44,1%).

 Захворюваність серед дитячого населення зросла у 2.5 рази, показник становить 5.8 на 100 тис. дитячого населення.  Всього виявлено 10 випадків, в т.ч. по 1 випадку зареєстровано в Кролевецькому,  Охтирському, Путивльському, Сумському, С.-Будському, Тростянецькому, районах та 4 – у м. Суми.

 Серед сільського населення всі відповідні показники зросли порівняно з минулорічними у 1,2 рази.

Відбулося у 2 рази зростання показника захворюваності на іксодовий кліщовий бореліоз (хворобу Лайма), який склав 2,19 проти 1,08 –у минулому році. Зареєстровано 24 випадки проти 12. Хворі зареєстровані  у м. Суми ( 12 випадків), Краснопільському районі - (3 випадки), Кролевецькому, Сумському  районах та м. Охтирка – по 2 випадки, Л.-Долинському районі, м. мм.. Шостка та Лебедин – по 1 випадку.

Показник населення області, ураженого педикульозом, за звітний період становить 67,8 на 100 тис. нас., що на 3,05% перевищує минулорічний рівень (65,18).  Незначне зростання (від 1 до 20  випадків до  відмічається в 7 районах та 4 містах обласного підпорядкування.  Суттєве зростання на 12.73% відбулося в м. Суми.

Ураженість дитячого населення зросла на 8% і становить 327 осіб на 100 тисяч дитячого населення.  Показник ураженості серед дітей до 17 років перевищує відповідний серед усього населення у 4,82 разів і становить 326,97  випадків на 100 тис. нас.  Серед всього населення виявлено 744 осіб, уражених педикульозом проти 722 – у 2014році, серед дітей відповідно 558 та 516 випадків. Зростання показників ураженості серед дітей, аналогічне  тому як серед всього населення відбулося у 8 районах та 3 містах, особливо значне в м. Суми – на 13%.

                Лептоспірозу в області зареєстровано 4 випадки, 3 - з яких в м. Шостка, 1 – в Шосткинському районі, показники відповідно становлять 3,85 та 4,74 на 100 тис. нас. проти обласного 0,36.

 

           На виконання чинного законодавства України щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя основними завданнями  Держсанепідслужби залишаються забезпечення постійного моніторингу реєстрації інфекційних захворювань в області, проведення аналізу причин та умов їх виникнення і поширення,  розроблення та застосування заходів згідно повноважень щодо попередження епідемічних ускладнень і широке інформування населення з профілактики інфекційних захворювань у всіх ЗМІ.