Радіаційна ситуація на території області

Радіаційна ситуація на території області

 

Фахівці Держсанепідслужби області щомісяця протягом багатьох років здійснюють радіаційно-гігієнічний моніторинг за радіаційним фоном, продуктами харчування, питною водою, об’єктами довкілля, будівельними матеріалами, деревиною відповідно до вимог Законів України:  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-ХІІ від 28.02.91 року, “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”  № 791а-ХІІ від 27.01.91 року, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” № 15/98-ВР від 14.01.98 року, «Комплексної програми здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України» та інших нормативних документів.

Підсумки цього моніторингу двічі на рік надаються до МОЗ України.

У І півріччі 2012 року для контролю радіаційного фону на території населених пунктів області виконано 5519 вимірювань. Середні рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання  в цілому по нашому регіону становлять 0,11 мкЗв/год. (мінімальне значення – 0,05 мкЗв/год., максимальне – 0,16  мкЗв/год.), що обумовлено природними радіоактивними ізотопами та космічним випромінюванням і не перевищує показник природного фону, характерного для Сумської області. 

За І півріччя поточного року досліджено 2091 проба харчових  продуктів, питної води, об’єктів навколишнього середовища, в т.ч. 1285 проб харчових продуктів, питної  води – 79 (арт-свердловин - 67, шахтних колодязів – 12), води  відкритих   водоймищ - 36,  будматеріалів – 40, повітря та опадів – 114, деревини та виробів з неї – 285 проб, інших - 252  проби.

Понад допустимі рівні згідно ГН 6.6.1.1-130-2006 радіоцезій знайдено в одній пробі фіточаю, відібраного в аптеці ПП Савченко, м. Шостка (ІІІ зона радіоактивного забруднення), реалізація його заборонена..

Було видано 274 радіаційних сертифікати на будівельну сировину та 18 паспортів радіаційної якості по І класу. Перевищення вмісту радіонуклідів не знайдено.

На виконання постанови головного державного санітарного лікаря області від 15.06. 2005 року № 7 «Про обов’язковий радіаційний контроль води артезіанських свердловин» та вимог п.19.4 “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України” на вміст природних та штучних радіонуклідів обстежено на території області 67 артезіанських свердловин, підготовлено 41 гігієнічний паспорт радіаційної якості питної води.

Середньорічні концентрації у повітрі радіонуклідів за останні 5 років практично залишалися на одному рівні – 0,24*10-5 Бк/м3 цезія-137 і 0,03*10-5 Бк/м3 стронція-90, що на декілька порядків нижче допустимих показників для населення за “Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”. Атмосферні випадіння радіонуклідів за останні 5 років зменшилися майже в 8 разів. 

Радіоактивне забруднення річок і озер обумовлено, головним чином, змивом радіонуклідів з поверхні ґрунту. Ця забрудненість має тенденцію до зниження – в середньому на 20%. Концентрація стронцію-90 у річках області складає 6,2 мБк/л, що майже в 1000 разів нижче допустимого рівню для питної води.  Концентрація цезію-137, навіть, у річках на забрудненій території області також в 1000 разів нижче допустимої для питної води.

Під наглядом санепідслужби у 2012 році знаходиться 238 радіологічних об’єктів на 115 підприємствах та в установах, що використовують 495 джерел іонізуючого випромінювання та 382 рентгенапарата (джерел рентгенівського випромінювання - 439).

Фахівцями відділу обстежені за І півріччя 2012 року 58 радіологічних об’єктів, в т.ч. 27 рентгенкабінетів і 31 об’єкт на промислових підприємствах з проведенням дозиметричного контролю. Здійснено 1511 вимірювань. Перевищень  потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромiнювання, бета та альфа-забруднення не знайдено. Зовнішнє  опромінення персоналу на робочих місцях не перевищувало ліміт дози згідно  вимог НРБУ-97.

У І півріччі 2012 року розглянуті 1 скарга, 1 заява по лабораторії № 1 цеху № 4 ПАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе з проведенням радіаційного контролю та звернення профспілки ПАТ СНВО ім. М.В. Фрунзе про незадовільні умови праці в цеху № 8 при використанні в рентгенлабораторії № 1  гамма-дефектоскопу „Гаммарид 60/40” з проведенням дозиметричного контролю на робочих місцях по периметру рентгенлабораторії. За результатами радіаційного контролю накладений штраф на відповідального за радіаційну безпеку та винесена постанова головного державного санітарного лікаря  від 17.01.2012 року № 1 „Про заборону гамма-дефектоскопічних робіт із використанням  „Гаммарид 60/40” в рентгенлабораторії № 1 цеху № 4 у зв’язку з тим, що санітарним паспортом не передбачався цей вид робіт і облсанепідстанція не була своєчасно проінформована.

За порушення вимог Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.94 р., ст. 23, 26; „Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” № 15/98-ВР від 14.01.98 р., ст. 13; „Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України” ДСП 6.177-2005-09-02; ДСанПіН 6.6.3-150-2007 „Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенкабінетів і проведення рентгенологічних процедур” накладено 8 штрафів на посадових осіб підприємств та приватних підприємців. А також була винесена 1 постанова про заборону експлуатації дентального рентгенапарату стоматкабінету С-Будського району.

За цей період було виявлено 2 випадки  знаходження ДІВ  у незаконному обігу на пункті пропуску „Бачівськ” Сумської митниці та на території 43-го кварталу ДА „Лебединське лісове господарство”, які не становили загрози для населення та навколишнього середовища. За результатами розслідування проінформовані МОЗ України та Державна санітарно-епідеміологічна служба України. 

В цілому радіаційна обстановка на території області залишається стабільно нормальною. 

 

 

Завідуюча радіологічним відділом                      С.Г.Кузнецова