НАКАЗ №22-с

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІНННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

06 лютий 2014 р

м. Суми

№ 22-с

 

Про затвердження тавиконання

Рішення Колегії Головного управління

Держсанепідслужби у Сумській області

від 31.01.2014 року №1

 

За результатами проведеної 31 січня 2014 року Колегії Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, на підставі Протоколу Колегії №1 від 31 січня 2014 року та на виконання прийнятого Рішення Колегії, з метою підвищення ефективності роботи Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Сумської області, недопущення масових отруєнь та епідускладнень, зниження загальної неінфекційної захворюваності населення, пов’язаної з несприятливими умовами життєдіяльності людини

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Рішення Колегії Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області від 31.01.2014 року №1, що додається.

 

2. Заступникам начальника Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, керівникам внутрішніх та відокремлених структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, Державній установі «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» забезпечити виконання Рішення Колегії Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області від 31.01.2014 року № 1.

 

3. Керівникам відокремлених структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області та Державній установі «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» в термін до 01 вересня 2014 р. надати до Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області звіт щодо виконання Рішення Колегії Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області від 31.01.2014 року №1 в межах покладених питань.

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник                                                                 В.М. Псарьов


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО           

Наказ Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області від  06.02.2014 року № 22-с

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ  

Колегії Головного управління Держсанепідслужби

у Сумській області

 

 

31 січня 2014  року                            м. Суми                            Протокол   № 1

 

 

 

 

I.Про підсумки діяльності Головного управління Держсанепідслужби у   Сумській області  у 2013році та основні завдання на 2014рік.

 

Заслухавши  і обговоривши доповіді начальника Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, головного державного санітарного лікаря Сумської області Псарьова В.М, заступників начальника Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, головного державного санітарного лікаря Сумської області Кончі В.О. та Черенкова В.М., директора ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Збаражського В.П. та виступи учасників розширеного засідання  щодо аналізу діяльності санепідустанов області по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення у 2013році.

колегія вирішила:

 

1. Рішення засідання розширеної колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України „Підсумки діяльності Державної  санітарно-епідеміологічної служби України  у 2013році та завдання на 2014 рік взяти до уваги та безумовного виконання .

2. Звіти  заступників головного державного санітарного лікаря Сумської області Кончі В.О. та Черенкова В.М., директора ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” Збаражського В.П. з урахуванням внесених членами колегії та учасниками розширеного засідання колегії пропозицій та висловлених зауважень взяти до відома.

3. Визнати діяльність Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області та ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”  у 2013році з реалізації державної політики у

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            Продовження додатка 1

 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на території області задовільною.

4. Схвалити План основних організаційних заходів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області на 2014 рік.

5. Начальнику відділу Держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області  Тищенко В.В., начальнику відділу соціально-гігієнічного моніторингу Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області Силкиній Л.П., начальникам відокремлених структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області:

5.1.Взяти під особистий контроль виконання  Плану основних організаційних заходів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області на 2014 рік та усунення недоліків в роботі головних спеціалістів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області та його відокремлених структурних підрозділів з санітарно-гігієничних та протиепідемічних питань.

                                                                           Термін виконання    - протягом 2014 року

 

6. Керівникам відокремлених структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області:

6.1. Забезпечити проведення передбачених річним та квартальними планами роботи перевірок дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах нагляду, залежно від критеріїв ризику, визначених Постановою Кабінету Міністрів України 30.11.2011 № 1405(із змінами) та виконання програм моніторингових досліджень згідно з наказами МОЗ України;

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014 року

 

6.2. Взяти під особистий контроль підготовку закладів оздоровлення та відпочинку до літньої оздоровчої кампанії 2014 року та посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарних вимог під час її проведення.

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014 року

 

         6.3. На нарадах та засіданнях органів виконавчої влади та місцевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     самоврядування висвітлювати питання щодо організації харчування дітей з метою виконання натуральних норм та підвищення його якості.

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014 року

 

6.4. Посилити роботу по організації проведення своєчасних попередніх та періодичних медичних оглядів працівників на підконтрольних об’єктах в області у відповідності з наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014 року

 

6.5. Забезпечити виконання «Плану комплексних заходів щодо оздоровлення осередків опісторхозу на території області на 2011-2015р.р.». Про

 

                                                                                                                                                                            Продовження додатка 1

 

результати інформувати Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області.                                                                                                               

                                                                      Термін виконання -  до 01.03.2014 року

 

6.6. Підготувати карти пестицидного забруднення підконтрольних територій. Забезпечити  підготовку державного замовлення в рамках державного санітарно-епідемічного нагляду та соціально-гігієнічного моніторингу в адресу установ ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” на проведення лабораторних досліджень об’єктів довкілля з врахуванням пестицидного навантаження.

                                                                    Термін виконання – протягом 2014 року

 

6.7. Посилити контроль за дотриманням вимог Закону України "Про пестициди і агрохімікати", «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» (затв. наказом МОЗ України від 18.12.1996р. №382), державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" ДСП 8.8.1.2.001-98 при проведенні сільськогосподарських робіт з використанням авіаційного методу внесення засобів захисту рослин.

Термін виконання -  до 10.02.2014р.

 

6.8. Посилити контроль та не допускати випадків експлуатації РТО з вичерпаним терміном дії санітарного паспорту.

                                                                             Термін виконання -  протягом 2014 року

 

6.9. Спільно з відокремленими структурними підрозділами ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” забезпечити вибірковий розширений санітарний контроль харчових продуктів на виконання Постанови головного державного санітарного лікаря України від 30.12.2013 року № 28.                                                                           

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014 року

 

 6.10. Взяти на особистий контроль виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 10.06.2013р. № 11-ОД „Про стан водопостачання в області та забезпечення населення доброякісною водою” та Постанови головного державного санітарного лікаря України від 01.05.2010р. № 16 „Про попередження виникнення воднонітратної метгемоглобінемії у дітей”

                                                                             Термін виконання -  протягом 2014 року.

 

6.11.  Вийти з ініціативою до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про перегляд та удосконалення схем санітарного очищення населених пунктів.

                                                                             Термін виконання до 01.04.2014р.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Продовження додатка 1

 

6.12. Не допускати проявів тиску та корупційних дій при наданні адміністративних послуг, суворо дотримуватись термінів розгляду заяв підприємств, установ та організацій і забезпечити якість оформлених документів.

                                                                             Термін виконання -  протягом 2014 року.

 

6.13. Посилити контроль та особисту відповідальність за організацією надання адміністративних послуг та розгляд звернень громадян. Не допускати повторних скарг та звернень громадян з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення.                                                                                      

                                                 Термін виконання -  протягом 2014року

 

6.14. Облаштувати у місцях прийому звернень інформаційні стенди із зразками відповідних документів, здійснювати в установленому порядку розгляд звернень, зауважень і пропозицій в разі їх надходження до скриньок в Центрах надання адміністративних послуг в межах визначених повноважень. Забезпечити реєстрацію прийому громадян у відповідному журналі.

                                                                                    Термін виконання -  до 10.02.2014р.

 

7. Директору ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” Збаражському В.П., начальнику Шосткинського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, головному державному санітарному лікарю м. Шостки, Шосткинського, Ямпільського та С.Будського районів, керівникам Шосткінського відділу та Ямпільського відділення ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України, керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»:

 

 7.1.Забезпечити виконання „Плану роботи комісії з питань комплексного вивчення стану радіоактивно забруднених територій Сумської області на 2014 рік”, затвердженого протокольним рішенням комісії з питань комплексного вивчення стану радіоактивно забруднених територій Сумської області від 16.01.2014р. №1.

                                                            Термін виконання -  згідно встановлених термінів

 

8. Директору та керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ „Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”:

8.1. Забезпечити повне виконання Плану лабораторних та інструментальних досліджень для потреб державного санітарно-епідеміологічного  нагляду та обсягу лабораторних та інструментальних досліджень факторів середовища життєдіяльності у порядку соціально-гігієнічного моніторингу на 2014рік.

                                                                              Термін виконання -  протягом 2014року

                                                                                                                                          &a