Діяльність Установи по проведенню робіт з профілактичної дезінфекції (дезінфекція, дезінсекція, дератизація)

Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі Установа) є санітарно-профілактичною установою охорони здоров’я, утворена з метою реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в тому числі і проведенні комплексу профілактичних дезінфекційних заходів щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція житлових, громадських , підвальних приміщень, автотранспорту, ємностей та поверхонь, не каналізованих туалетів, об’єктів водопостачання в тому числі  колодязів, камерна дезінфекція речей, книжок установ та населення (наприклад в дитячих дошкільних закладах – матраци, ковдри згідно наказу МОЗ України від 24.03.2016р. № 234)  тощо) та їх переносників – комах (дезінсекція – знищення тарганів мурашок, бліх, комарів, мух, молі, вошей, кліщів, ос і т.і.) і гризунів (дератизація – боротьба з синантропними гризунами: сірими і чорними пацюками, хатніми мишами та іншими шкідливими мишоподібними гризунами) на всіх категоріях об’єктів області, забудованих та незабудованих територій населених пунктів.

         Діяльність Установи по проведенню робіт з профілактичної дезінфекції (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) регламентована розділом ІІІ - мета, предмет діяльності та завдання, п. 14 Статуту ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 689.

         Установа та її відокремлені структурні підрозділи, які розташовані по районним центрам Сумської області, надають послуги суб’єктам господарювання різних форм власності (лікувально-профілактичні, дитячі дошкільні та навчальні заклади, житлово-комунальне господарство, підприємства громадського харчування, промислові підприємства і т.д. ) за довгостроковими та одноразовими договорами.

         Дезінфекційні заходи проводяться згідно вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" №4004-XII від 24.02.1994р., Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

         Метою діяльності Установи є своєчасне та якісне виконання робіт, з застосуванням найефективніших, безпечних для оточуючого середовища дезінфекційних засобів, зареєстрованих та дозволених до використання в Україні, дотримання  вимог   методичних вказівок та інструкцій по застосуванню препаратів, затверджених МОЗ України, стабільність санепідблагополуччя населення.

         Послуги з профілактичної дезінфекції проводяться підготовленим з цього профілю робіт фахівцями (молодші медичні працівники - дезінфектори, середні медичні – помічники епідеміологів) під безпосереднім керівництвом завідувачів відокремлених структурних підрозділів Установи, лікарів - дезінфекціоністів та лікарів епідеміологів.

         Послуги надаються за цінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р.  № 1351 зі змінами, внесеними діючою постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. № 662. На сьогодні це найнижчі ціни.

         Більш детально з цінами та послугами Ви можете ознайомитись та визначитися з об’ємом роботи в регіональному санітарно-профілактичному закладі ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» або районних структурних підрозділах Установи.