Організація лабораторно-інструментального контролю в закладах загальної середньої освіти

Організація лабораторно-інструментального контролю в закладах загальної середньої освіти

(витяг з «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» №2205 від 25.05.2020р.).

Засновник закладу освіти забезпечує організацію лабораторно-інструментального контролю факторів навколишнього природного середовища в приміщеннях закладу з періодичністю:

  1. Якість питної води за органолептичними, санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками:

У разі облаштування у закладі освіти системи водопостачання, з метою приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, засновник (засновники) забезпечує встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та якості питної води з періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 (р. ІV, п.2):

a)     В водопровідній розподільній мережі закладу (харчоблок, їдальня, буфет, санвузол, гуртожиток тощо) – (р. ІV, п. 2.).

b)     В чаші басейну - не рідше 2 разів на рік (р. ІV, п. 16.) та у разі отримання незадовільних результатів лабораторних досліджень якості води.

  1. 2.   Концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі приміщень:

a)      СО2,СО, - двічі впродовж опалювального сезону (р. ІV, п.1);

b)     Формальдегіду  та інших хімічних речовин  в залежності від будівельних, оздоблювальних, матеріалів, меблів тощо, які використані при ремонті, будівництві), - не рідше 2 разів на рік (р. ІV, п. 5.).

c)     Хлору вільного в атмосферному повітрі приміщення басейнуне рідше  1 разу на місяць (р. ІІІ, п. 5.).

d)     Вільний хлор, бром, озон - залишкові кількості дезінфектантів у воді басейнів та дослідження атмосферного повітря (вільний хлор, озон) - не рідше  1 разу на місяць (р. ІІІ, п. 5., 29).

e)     Залишкова кількість хімічних речовин, що використовуються в кабінетах хімії, фізики, біології та виділяються  в атмосферне повітря приміщень, а також біологічних та хімічних речовин в повітрі приміщень будівлі закладу освіти з елементами повного внутрішнього оздоблення та оснащення, - не повинні перевищувати середньодобові гранично допустимі концентрації (ГДК) або орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ), що встановлені діючими гігієнічними нормативами для атмосферного повітря (р. ІV, п. 18.).

  1. Показників мікроклімату (рівні температури, відносної вологості, швидкість руху повітря, рівні інфрачервоного випромінювання), - не менше 6 вимірювань, в приміщеннях класних кімнатах, в майстернях по обробці металу і дерева, спортивному залі, в актовому залі, в бібліотеці, спальних приміщеннях, в медичних кабінетах, в рекреаціях, в вестибюлі, гардеробах, в санітарних вузлах, в душових, басейну, харчоблоці - не рідше двох разів на рік (п. 5.).
  2. Рівні природної, суміщеної та штучної освітленостіне рідше 2 разів на рік (не менше 4 точок у 3-5 приміщеннях; один раз в листопаді або грудні) (р. ІV, п. 16.).
  3. Рівні звуку та звукового тиску у приміщеннях закладів освіти та на прилеглій до закладів освіти територій згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019р. Наприклад: в майстернях по обробці металу і дерева; харчоблоці: діюча вентиляція, технологічне обладнання тощо.
  4. Рівні виробничої загальної та локальної вібрації від виробничого обладнання, що вібрує(не менше 20% від ГДР по віброшвидкості або по віброприскоренню) – 1 раз на рік (ДСН 3.3.6.039, р.9, п. 9.6.). Наприклад: в майстернях по обробці металу і дерева; харчоблоці: діюча вентиляція, технологічне обладнання тощо.
  5. Рівні електромагнітного випромінювання в усіх приміщеннях, де встановлені Wi-Fi роутерине менше 1 разу на рік, відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року N 239, (р. ІІІ, п. 8 СанРегл №2205).
  6. Концентрації середньорічної рівноважної об’ємної активності радону-222  в повітрі приміщень першого поверху будівель закладів освіти, що будуються та реконструюютьсяне рідше 1 разу на рік (р. ІV, п. 18).
  7. Рівні потужності поглиненої дози зовнішнього гама-випромінювання в атмосферному повітрі  будівель, що вводяться в експлуатацію та після проведення робіт з реконструкції приміщень.